1995 Daihatsu MIRA TR-XX AVANZATO R 5MT

1995 Daihatsu MIRA TR-XX AVANZATO R 5MT